Rest tlak: Co to je a proč byste se o něj měli zajímat?

Rest Tlak

Co je krevní tlak

Krevní tlak je tlak, kterým působí krev na stěny tepen. Měří se v milimetrech rtuťového sloupce (mmHg) a vyjadřuje se dvěma hodnotami: systolický a diastolický tlak. Systolický tlak, neboli horní tlak, je nejvyšší tlak v tepnách v momentě, kdy srdce pumpuje krev do těla. Diastolický tlak, neboli dolní tlak, je nejnižší tlak v tepnách v momentě, kdy je srdce v klidu a plní se krví.

Rest tlak je krevní tlak měřený v klidu. Pro jeho správné měření je důležité být v klidu alespoň 5 minut vsedě, nemít překřížené nohy a neopírat se o ruku, na které měříte tlak. Ideální rest tlak je nižší než 120/80 mmHg. Hodnoty mezi 120/80 a 139/89 mmHg naznačují prehypertenzi, tedy zvýšené riziko vzniku hypertenze. Hodnoty 140/90 mmHg a vyšší značí hypertenzi, tedy vysoký krevní tlak.

Rest tlak je důležitým ukazatelem zdraví srdce a cév. Vysoký rest tlak může vést k řadě zdravotních komplikací, jako jsou srdeční choroby, mozková mrtvice, selhání ledvin a další. Pravidelné sledování krevního tlaku a jeho udržování v normálních hodnotách je proto klíčové pro udržení dobrého zdraví.

Systolický a diastolický tlak

Klidový krevní tlak je důležitým ukazatelem celkového zdraví. Měří se v milimetrech rtuťového sloupce (mmHg) a skládá se ze dvou čísel: systolického a diastolického tlaku. Systolický tlak je horní, vyšší číslo, které udává tlak v tepnách v momentě, kdy srdce pumpuje krev do těla. Diastolický tlak je dolní, nižší číslo, které udává tlak v tepnách, když je srdce v klidu mezi tepy.

Obě hodnoty jsou důležité pro posouzení zdraví srdce a cév. Vysoký krevní tlak, nazývaný také hypertenze, znamená, že srdce musí pracovat usilovněji, aby pumpovalo krev do těla. To může vést k poškození tepen a zvýšenému riziku srdečních onemocnění, mrtvice a dalších zdravotních problémů. Nízký krevní tlak, nazývaný také hypotenze, může způsobovat závratě, mdloby a v některých případech i vážnější zdravotní komplikace.

Pravidelné sledování krevního tlaku a udržení jeho hodnot v optimálním rozmezí je důležité pro udržení dobrého zdraví.

Co ovlivňuje krevní tlak

Restní tlak, tedy ten nižší údaj, ukazuje tlak v tepnách mezi tepy srdce. Jeho hodnota nám říká, jak moc jsou cévy pružné a jak snadno propouští krev. Vysoký restní tlak může znamenat ztuhlé cévy nebo i skryté srdeční potíže.

Na výši krevního tlaku, ať už systolického nebo restního, má vliv celá řada faktorů. Některé můžeme ovlivnit, jiné ne. Mezi neovlivnitelné patří věk – s přibývajícími lety tlak přirozeně stoupá, a také genetika. Pokud se ve vaší rodině vyskytuje vysoký krevní tlak, je vyšší pravděpodobnost, že se s ním setkáte i vy.

Co ale ovlivnit můžeme, je náš životní styl. Kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nezdravá strava s vysokým obsahem soli a nasycených tuků a nedostatek pohybu – to vše přispívá k vysokému krevnímu tlaku. Naopak zdravá životospráva s dostatkem pohybu, ovoce a zeleniny, omezením soli a vyhýbáním se stresu pomáhá udržet krevní tlak v normě.

Optimální hodnoty

Optimální hodnoty klidového tlaku se liší v závislosti na věku, fyzické kondici a dalších faktorech. Obecně se za zdravý klidový tlak považuje hodnota nižší než 120/80 mmHg.

Vyšší hodnoty klidového tlaku, zvláště pokud jsou trvalé, mohou signalizovat hypertenzi, tedy vysoký krevní tlak. Hypertenze je závažný zdravotní problém, který může vést k onemocnění srdce, mrtvici a dalším zdravotním komplikacím.

Naopak, příliš nízký krevní tlak, nazývaný hypotenze, může způsobovat závratě, mdloby a únavu. Důležité je sledovat svůj krevní tlak pravidelně a v případě jakýchkoli nejasností se poradit s lékařem.

Pro udržení zdravého krevního tlaku je důležitý zdravý životní styl, který zahrnuje vyváženou stravu s nízkým obsahem soli, pravidelnou fyzickou aktivitu, omezení alkoholu a zvládání stresu.

Vysoký krevní tlak

Klidový krevní tlak se skládá ze dvou hodnot: systolického a diastolického tlaku. Vysoký krevní tlak, neboli hypertenze, nastává, když je síla, kterou krev působí na stěny tepen, příliš vysoká. Dlouhodobé působení vysokého krevního tlaku může vést k poškození cév a zvýšenému riziku závažných zdravotních problémů, jako jsou srdeční choroby, mozková mrtvice, selhání ledvin a oční choroby. Vysoký krevní tlak se často projevuje bez zjevných příznaků, proto je důležité si nechat pravidelně měřit krevní tlak. Mezi rizikové faktory vzniku hypertenze patří věk, genetické predispozice, obezita, nezdravý životní styl (kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nedostatek pohybu, stres) a některá onemocnění, jako je cukrovka nebo onemocnění ledvin. Zdravý životní styl, včetně vyvážené stravy s nízkým obsahem soli, pravidelné fyzické aktivity, omezení alkoholu a zvládání stresu, může pomoci snížit riziko vzniku vysokého krevního tlaku a udržet ho pod kontrolou.

Nízký krevní tlak

Nízký krevní tlak, odborně nazývaný hypotenze, je stav, kdy je hodnota krevního tlaku nižší než je obvyklé. Zatímco vysoký krevní tlak je známý svými riziky, nízký krevní tlak nemusí být vždy důvodem k obavám. Ve skutečnosti může být u některých lidí, zejména u mladých a zdravých jedinců, nízký krevní tlak normální a nepředstavuje žádné zdravotní riziko.

Restingový krevní tlak, tedy tlak naměřený v klidu, nám poskytuje důležité informace o fungování našeho srdce a cév. Pokud je restingový tlak nízký a je doprovázen příznaky jako závratě, slabost, mdloby nebo zmatenost, může to signalizovat problém. V takovém případě je důležité vyhledat lékařskou pomoc.

Nízký krevní tlak může být způsoben řadou faktorů, včetně dehydratace, dlouhodobého stání, některých léků, těhotenství nebo zdravotních problémů, jako jsou srdeční choroby nebo problémy se štítnou žlázou. Léčba nízkého krevního tlaku závisí na jeho příčině a závažnosti.

Měření krevního tlaku

Klidový krevní tlak je důležitým ukazatelem celkového zdraví. Měření krevního tlaku je jednoduchý a bezbolestný proces, který lze provést doma nebo v ordinaci lékaře. Pro přesné měření je důležité dodržovat správný postup. Před měřením byste měli alespoň 30 minut odpočívat vsedě s opřenými zády a nohama na podlaze. Během měření nemluvte a nehýbejte se.

K měření krevního tlaku se používá tlakoměr. Existují dva hlavní typy tlakoměrů: digitální a rtuťové. Digitální tlakoměry jsou snadno použitelné a poskytují rychlé a přesné výsledky. Rtuťové tlakoměry jsou považovány za nejpřesnější, ale vyžadují určitou praxi k jejich správnému použití.

Při měření krevního tlaku se na paži nad loktem umístí manžeta tlakoměru. Manžeta se nafoukne, aby na chvíli zastavila průtok krve v paži. Poté se manžeta pomalu vyfukuje a tlakoměr zaznamenává tlak v tepně, když krev začne proudit zpět.

Měření krevního tlaku poskytuje dvě hodnoty: systolický tlak a diastolický tlak. Systolický tlak (horní číslo) je tlak v tepnách, když srdce bije a pumpuje krev. Diastolický tlak (dolní číslo) je tlak v tepnách, když srdce odpočívá mezi tepy.

Pravidelné měření krevního tlaku je důležité pro včasné odhalení a léčbu vysokého krevního tlaku, který je významným rizikovým faktorem srdečních chorob, mozkové mrtvice a dalších zdravotních problémů.

Zdravý životní styl

Kromě sledování krevního tlaku, existuje mnoho dalších věcí, které můžete udělat pro udržení zdravého srdce a celkového zdraví. Zdravý životní styl zahrnuje vyváženou stravu s nízkým obsahem soli a nezdravých tuků a bohatou na ovoce, zeleninu a celozrnné produkty. Pravidelná fyzická aktivita, alespoň 30 minut středně intenzivního cvičení většinu dní v týdnu, je také zásadní.

Je důležité udržovat si zdravou váhu, protože nadváha a obezita zvyšují riziko vysokého krevního tlaku. Kouření je dalším významným rizikovým faktorem pro srdeční choroby, proto je důležité přestat kouřit nebo se mu vyhýbat.

Dostatek spánku a zvládání stresu jsou také důležité pro udržení zdravého krevního tlaku. Pokud máte vysoký krevní tlak, je důležité dodržovat pokyny svého lékaře ohledně léků a změn životního stylu. Pamatujte, že i malé změny ve vašem životním stylu mohou mít velký dopad na vaše zdraví srdce.

Publikováno: 22. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: aloisjirasek

Tagy: rest tlak | co znamená rest tlak